Refund and cancellation policy

Анулиране на резервация и възстановяване на средства

а) За да се избегнат недоразумения, анулирането на

резервация трябва винаги да се извършва чрез директен контакт с ХОТЕЛ ФОРУМ –
СТАРА ЗАГОРА по email или
телефон. Това е изключително важно така, че уведомлението за анулирането на
резервация да се достави до ХОТЕЛ ФОРУМ – СТАРА ЗАГОРА навреме.

Ако използвате електронния начин на плащане с Вашата банкова
карта или електронни пари, когато анулирате резервацията си в срок, парите ще
бъдат изпратени обратно до банковата карта или електронен портфейл, с коя(й)то
е бил(а) използван(а) по време на резервационната процедура за около 45 работни
дни от момента, в който сме получили анулирането на резервацията.

Ако използвате начина на плащане “Кредитна карта
(гаранция)” и анулирате отменяема резервацията си навреме, размерът на
парите, удържани от Вашата кредитна карта, ще бъде възстановени от мястото за
настаняване.

Времето между връщането и получаването на парите от клиента
зависи от вътрешните банкови процедури и вътрешните процедури на платежните
системи.

В случай на късно анулиране на резервация или непристигане
на госта, мястото за настаняване може да приложи наказателна санкция на
клиента.

 

В случай на ранно
(предсрочно) напускане на клиента, мястото за настаняване може да подаде
оплаквания до клиента за причинените загуби.