Terms and conditions

 

Споразумението и плащанията

 

Основни разпоредби за онлайн резервация на стаи и услуги в ХОТЕЛ ФОРУМ – СТАРА ЗАГОРА.

Тези общи условия са валидни за индивидуална резервация на стаи и услуги в ХОТЕЛ ФОРУМ – СТАРА ЗАГОРА от клиенти, използващи EVA – Online Receptionist

а) Договореността за услуги между клиента и ХОТЕЛ ФОРУМ – СТАРА ЗАГОРА се счита за определено по време на процедура за резервация. Всички оплаквания и задължения, свързани с услугите, се отнасят само до клиент, който е направил резервацията и място за настаняване избраното от този клиент. Обработената резервация може да бъде платена по някой от методите, предложени от ХОТЕЛ ФОРУМ – СТАРА ЗАГОРА. Моля, обърнете внимание, че мястото за настаняване може да променя начините на плащане в формата за онлайн резервации.

  • С помощта на банкова карта или електронни пари, клиентът може да заплати цената на първата нощувка в мястото за настаняване или всяка друга сума, посочена от мястото за настаняване. Плащането се предхожда в защитен прозорец на платежната система на MYPOS. Ако по време на резервацията Вие платите частично за резервация, моля, имайте предвид, че останалата част от сумата се заплаща при пристигане в мястото за настаняване.
  • С начина на плащане “Кредитна карта (гаранция)” Вие въвеждате информацията за кредитната си карта в съответните полета на формата за резервации на EVA – Online Receptionist. Тази информация се предава на ХОТЕЛ ФОРУМ – СТАРА ЗАГОРА чрез сигурни комуникации на защитен сървър, за да се гарантира Вашето резервиране. Самото ХОТЕЛ ФОРУМ – СТАРА ЗАГОРА взима решение да удържи или заключи тази сума пари от Вашата кредитна карта, която е еквивалентна на размера на поръчката. Ако мястото за настаняване не може да извърши необходимите транзакции на Вашата карта, за да гарантира резервация Ви, Вашата резервация може да бъде анулирана от ХОТЕЛ ФОРУМ – СТАРА ЗАГОРА. Моля, уверете се, че срокът на валидност на кредитната Ви карта не е изтекъл, и Вашата сметка има достатъчно средства, за да плати за поръчката.
  • Резервацията може да бъде платена от клиента в брой при пристигането му в ХОТЕЛ ФОРУМ – СТАРА ЗАГОРА.
  • Внимание! ХОТЕЛ ФОРУМ – СТАРА ЗАГОРА има право да определя невъзстановими тарифи. При условията на такива такси, които не се възстановяват, първоначалното плащане (пълно или частично) не се връща в случай на анулиране на резервация или непристигане на клиента. ХОТЕЛ ФОРУМ – СТАРА ЗАГОРА я таксува като наказателна санкция

б) Резервацията на стаи се урежда директно по време на резервационната процедура. Потвърждението на резервацията ще се появи веднага след завършване на резервацията. Силно препоръчваме да отпечатате и запазите потвърждението на резервацията. Също така, потвърждение ще бъде изпратено на посоченият от клиента имейл адрес по време на процедурата по резервация. Клиента може да извършва промени за вече издадена и потвърдена резервация по e-mail или по телефон (датата на пристигане или заминаване, данни за контакт на госта, тип стая и прочие)